‘Unique phenomenon’: All 5B toncoins mined on PoS TON blockchain