Kenners beantwoord luisteraarsvrae oor persoonlike geldsake

Rita Cool – Finansiële Beplanner, AlexForbes & Schalk Louw – portefeulje bestuurder, PSG Old Oak.