EToro to Abandon Deal to Go Public via SPAC Merger – The Information